พาณิชย์ เร่งดันแผนยกเลิกภาษีทั้งอาเซียนให้เสร็จก่อนเปิด AEC

somkiat

 

พาณิชย์ เร่งผลักดันยกเลิกภาษีการค้าในอาเซียนให้แล้วเสร็จทุกประเทศ ก่อนเปิด AEC ปี 2558

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายว่าด้วยความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน และการประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนินสินค้า มีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของอาเซียน เพื่อร่วมกันพิจารณาผลักดันการดำเนินการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้า โดยเฉพาะกรณีการยกเลิกภาษีที่เหลือของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่จะต้องยกเลิกภาษีให้แล้วเสร็จในปี 2558 และต้องขจัดมาตรการที่เป็นอุปสรรคระหว่างการค้าระหว่างกันในอาเซียนอีกด้วย

นอกจากนี้ นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า อาเซียนต้องเร่งรัดด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในกลุ่มอาเซียน ภายในปี 2558 และจัดการคลังข้อมูลการค้าของอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของทุกประเทศ

Advertisements